Perkola%20Logo%20_TIE.jpg-me

TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE 1.10.2019

EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää kirjallista kuvausta organisaation toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. 

Kansallinen lainsäädäntö: Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

REKISTERINPITÄJÄ

Kuljetus-Perkola Oy (0590428-7)

Muuraintie 6, 27800 SÄKYLÄ

yhteyshenkilö

Juuso Perkola

juuso.perkola(@)kuljetusperkola.fi

+ 358 40 769 4181

REKISTERIN NIMI

Kon­tak­tien­hal­lin­ta­re­kis­te­ri

Ohjelmistot:

OIDOM (www-sivut)

MailChimp (uutiskirje)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

PERUSTE: Suostumus

Ajankohtaisten kuulumisten tiedottaminen Kuljetus-Perkola Oy:n toiminnasta uutiskirjeellä. Käytössä on MailChimp-ohjelmisto.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Kontakti

Etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Luokittelu (Tag): 

Asiakkaan yhteyshenkilö

Toimittajan yhteyshenkilö

Muu kontakti

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uutiskirjeen postituslista

www-sivut eivät käsittele eväisteitä ollenkaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK:lla käsiteltävä aineisto.

Tiedon elinkaaren hallinta 

Loppukäyttäjien koulutus

Järjestelmän (Oidom,Mailchimp) sijainti palvelinhotellissa

Järjestelmien käyttäjähallinta

TARKASTUSOIKEUS

KylläRajoite

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050)


Tarkastusoikeuden voi toteuttaa kerran vuodessa maksutta.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

N/A

.

VER 1.0 / 1.10.2019

Osoite

TOIMISTO 

Maakunnantie 4

27820 SÄKYLÄ


POSTIOSOITE

Muuraintie 6

27800 SÄKYLÄ
Laskutus

Y-tunnus 0590428-7


SÄHKÖINEN LASKUTUS

Verkkolaskuosoite 003705904287

Operaattoritunnus 003721291126 

Operaattori MAVENTA


Emme vastaanota paperisia laskuja. Pdf-muotoiset laskut (yksi per sähköposti) pyydämme lähettämään:

05904287@scan.netvisor.fi


Henkilöt

JARMO PERKOLA

+ 358 40 769 4180


JUUSO PERKOLA

+ 358 40 769 4181


TATU MÄKITALO

+ 358 40 769 4183


KARITA ERKKILÄ (äitiyslomalla)

+ 358 50 571 2799


HALLINTO

+358 40 192 3634


sähköpostit muotoa

etunimi.sukunimi@kuljetusperkola.fi
Keskus

+ 358 207 919500


hallinto @ kuljetusperkola.fi

@ Kuljetus-Perkola Oy 2020