Hyvää palvelua vuo­si­kym­men­ten ajan

1940-luku

Kul­je­tus­toi­min­ta alkaa hevosella

Väinö Perkola aloitti maidon kuljetukset 1940-luvulla 

aluksi hevosella ja myöhemmin traktorilla. 

1958

Siir­ry­tään au­to­kan­taan

Autoilu alkoi vuonna 1958 maidon ja soran ajolla..

1984

Sokerin kuljetus

1984 Jarmo ja Arto Perkola aloittivat autoilun yhdellä autolla. Kuljetettava tuote oli sokeri.

1986

Omistus yksiin käsiin

 1986 Jarmo Perkola osti veljensä osuuden toiminnasta.

1996

Syntyy Kuljetus-Perkola Oy

1996 Juuso Perkola tuli mukaan yhtiön omistukseen.

1997

Ki­de­so­ke­rin säi­liö­kul­je­tuk­set

1997 alkoivat kidesokerin säiliökuljetukset.

1999 -2004 

Vastuu pak­kaus­toi­min­nois­ta

1999 -2004  yhtiö huolehti 

Säkylän sokeritehtaan pakkaustoiminnoista.

2000 - 2004

Va­ras­toin­ti­pal­ve­lui­den perusta

2000 aloitettiin varastointipalvelut hankkimalla 

entisen Säkylän meijerin kiinteistö. 

2002 va­ras­toin­ti­ka­pa­si­teet­ti lisääntyi 5000 m2 

Köyliöstä ostetulla varastolla.

2004

Nes­te­mäi­set elin­tar­vi­ke­kul­je­tuk­set

2004 alkoivat nestemäisten tuotteiden elin­tar­vi­ke­kul­je­tuk­set.

2005

Trukkien vuo­kraus­toi­min­ta

2005 palveluvalikoimaan lisättiin trukkien vuokraustoiminnot.

2006

Eläin­kul­je­tuk­set

2006 alkaen on hoidettu HKScanOy:n eläinkuljetuksia.

2007 aloitettiin Länsi Kalkkuna Oy:n eläinkuljetukset.

2008

Terästä

2008 alkoi yhteistyö Pintos Oy:n kanssa.

2010

Makeaa

2010 kuljetusliikkeen elämä muuttui entistä makeammaksi: nestemäisen suklaan kuljetus alkoi.

2013

Va­ras­toin­titi­la lisääntyy

2013 yhtiön omistukseen siirtyi lisää neliömetrejä, 4000 m2 Eurasta.

2017

Kier­to­ta­lou­den mah­dol­lis­ta­jak­si

2017 käynnistyi yhteistyö Biolan Oy:n kanssa.

2018

Lisää yh­teis­työ­tä elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den kanssa

2018 toiminta laajeni ruo­ka­öl­jy­kul­je­tuk­siin sekä asia­kas­kump­pa­nuu­teen Hartwall Oy:n kanssa.

2019

Mai­to­ta­lous­tuot­tei­den kuljetus alkaa

2019 Kuljetus-Perkola Oy osti Montén Oy:n kaluston.

2020

Lisää kalustoa

Lokakuussa 2020 Kuljetus-Perkola Oy osti Lasse Järnberg Oy:n kaluston Hinnerjoelta Eurasta.

2020

Uusi lo­gis­tiik­ka­kes­kus Ristolaan

1.10.2020 uusi logistiikkakeskus valmistui Ristolaan. Keväällä 2020 alkanut rakennusprojekti onnistuu erittäin hyvin - asiakaita varten on nyt pallokentaän verran uutta tilaa palveluineen.

Osoite

TOIMISTO 

Maakunnantie 4

27820 SÄKYLÄ


POSTIOSOITE

Muuraintie 6

27800 SÄKYLÄ
Laskutus

Y-tunnus 0590428-7


SÄHKÖINEN LASKUTUS

Verkkolaskuosoite 003705904287

Operaattoritunnus 003721291126 

Operaattori MAVENTA


Emme vastaanota paperisia laskuja. Pdf-muotoiset laskut (yksi per sähköposti) pyydämme lähettämään osoitteeseen:

05904287@scan.netvisor.fi


Henkilöt

JARMO PERKOLA

+ 358 40 769 4180


JUUSO PERKOLA

+ 358 40 769 4181


KARITA ERKKILÄ

+ 358 50 571 2799


SANNA VEIJALAINEN

(hallinto)

+358 40 192 3634


sähköpostit muotoa

etunimi.sukunimi@kuljetusperkola.fi
Keskus

+ 358 207 919500

PL_LOGO_Kuljetus_Perkola_Oy_FI_400604_web-me.jpg

@ Kuljetus-Perkola Oy 2020