ILMOITUSKANAVA


Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022) edellyttää, että organisaatioiden, joihin työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50, on perustettava sisäinen ilmoituskanava rikkomista koskevan tiedon ilmoittamista ja ilmoituksen perusteella toteutettavia toimenpiteitä varten.


Organisaatio voi antaa sisäisen ilmoituskanavan järjestämisen ulkopuolisen palveluntuottajan tehtäväksi (11 §).


Vastaanotamme myös ilmoituksia nimettömänä, mutta lain mukaisesti (17  §) emme toimita tällöin vastaanottoilmoitusta tai toteuta 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.


Ennen ilmoituksen lähettämistä varmista, että ilmoituksesi on lain tarkoittama. Lomakkeella voit jättää myös soittopyynnön. Lomake lähtee ulkopuolisen tahon käsiteltäväksi.


LÄHETÄ ILMOITUS